Mark

Onafhankelijk dataplatform
voor de Nederlandse agrarische sector

Contact

Agri-Data Warehouse

De Nederlandse agrarische sector kenmerkt zich als één van de meest innovatieve sectoren ter wereld. Het gebruik van data speelt hierbij een belangrijke rol. Door agrarische data centraal te beheren, kunt u het bedrijf beter, veiliger, efficiënter en innovatiever managen. Ook kunt u meer inzicht verkrijgen op individueel, sector én ketenniveau door slimme data-analyses. Agri-Data Warehouse (ADW) helpt u hierbij. Op verzoek van de ondernemer en of het agrarisch bedrijfsleven, verzamelt, bewaart, analyseert en bewerkt ADW agrarische data. De MineralenManager is hier een voorbeeld van. Agri-Data Warehouse heeft de ambitie om hét onafhankelijke, veilige en betrouwbare dataplatform voor de Nederlandse agrarische sector te worden.

Veel gestelde vragen

Solid, Safe, Secure

Agri-Data Warehouse is een onafhankelijk Nederlands bedrijf, opgericht in juli 2020. Het is een zelfstandige, onafhankelijke derde partij (Trusted Third Party (TTP)). De privacy en veiligheid van de data zijn het beste geborgd in deze private agrarische database. Bedrijfsdata wordt alleen met derden gedeeld, als zij daartoe gemachtigd zijn. ADW werkt volgens hoge kwaliteitsstandaarden en is daarmee in lijn met standaarden die onder andere worden gehanteerd voor wettelijke aangewezen databanken. De ISO 27001 certificering van ADW en de veilige opslag van gegevens in Nederland zijn hier twee voorbeelden van. De ISO 27001 certificering van ADW is in voorbereiding. ISO is de standaard voor informatiebeveiliging.

Kansen voor het agrarisch bedrijfsleven

Agri-Data Warehouse biedt diensten aan ondernemers, bedrijven en instanties die actief zijn in het agrarische bedrijfsleven. ADW biedt u de volgende kansen:

  • 1
    Centrale, veilige en betrouwbare opslag van agrarische data in Nederland;
  • 2
    Ontzorging van datamanagement voor uw zelf en richting derden, zoals overheden en banken;
  • 3
    Mogelijkheid tot integratie van verschillende soorten data, bijvoorbeeld voor benchmarking en bedrijfsvergelijking, voor meer inzicht op individueel, sector én ketenniveau.

De MineralenManager maakt al gebruik van de mogelijkheden binnen Agri-Data Warehouse. Op deze manier wordt de data om de gehele mestketen transparant te maken op een veilige en betrouwbare wijze gecontroleerd, opgeslagen en beheerd.

Man